Veteranen

Wat is een “veteraan” ?

“Een veteraan is een militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaar plichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog”.

De meeste veteranen komen met veel extra bagage terug van een missie. Ervaringen die door de naaste familie, laat staan vrienden en collega’s veelal niet goed begrepen worden.

De Oude Stomp heeft een sterke maatschappelijke functie door het opvangen van veteranen. Het vormt een thuis voor ze. Een thuis waar de veteraan zijn verhaal kwijt kan en door andere veteranen zal worden herkend en erkend. Hierdoor ontstaat er een “thuiskamer” voor de veteraan.
De z.g.n. “nuldelijnszorg” kan worden verzorgd door De Oude Stomp aan de veteranen.