Veteranencentrum ‘De Oude Stomp’ is een aantal jaren geleden opgericht door een dochter van een Libanon-veteraan, die veel hinder ondervond van zijn missie en kampte met PTSS-klachten (posttraumatisch stress syndroom). Als dochter van een veteraan was ze erg begaan met haar vader en zijn lotgenoten en kameraden en richtte ‘De Oude Stomp’ op om de veteranen de kans te geven met elkaar in contact te komen en samen dingen te kunnen doen.

‘De Oude Stomp’ wordt beheerd door een stichting, bestaande uit vrijwilligers, met:
• dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris);
• bestuur (PR en communicatie, lopende zaken);
• adviseur(s).
Wil je ook een handje helpen en met ons meedenken. Neem contact met ons op. Iedere steun is welkom. Wij doen het graag, omdat het concreet, tastbaar en dankbaar werk is voor veteranen en hun thuisfront.

Samenstelling dagelijks bestuur:

Peter Fröling (voorzitter)

Jaap Sneep (secretaris)

Kurt Herkströter (penningmeester)

Jan Paling (algemeen bestuurslid)

Wilt u contact met het bestuur dan kunt u het beste
contact opnemen met de secretaris via
info@deoudestomp.nl

Alle bestuursleden en adviseurs van het bestuur verrichten hun taken volledig onbezoldigd.

Voor wie is De Oude Stomp?

 • Veteranen, met of zonder PTSS
 • Dienstslachtoffers
 • Actief dienende militairen
 • Andere dienstverleners, bijvoorbeeld politie, ambulance en brandweer
 • Hun thuisfront

Samenstelling dagelijks bestuur:

 1. Organisatie van activiteiten voor veteranen, dienstslachtoffers, actief dienende militaire, en thuisfront (andere dienstverleners, politie, ambulance, brandweer, enz.) een dag besteding na de behandeling van klachten ( lichamelijk en/of geestelijk, PTSS)..
 2. Bieden ontmoetingsplek
 3. Bieden zinvolle dagopvang
 4. Verlenen van ondersteuning aan veteranen, en dienstslachtoffers(andere dienstverleners, politie, ambulance, brandweer, enz.) in de brede zin.

Invulling van De Oude Stomp

 • Bieden van een ontmoetingsplek, waar in een ontspannen en veilige sfeer contacten worden onderhouden met leden van de doelgroep, door sociale contacten isolement verbreken dan wel verminderen.
 • Een goed dagritme te behouden of te krijgen
 • Bieden van reparatie- en sleutel mogelijkheden / beschikbaar stellen van werkplaats met faciliteiten, om (kleine) reparaties aan auto’s te kunnen uitvoeren
 • Nauwe samenwerking met tweedelijns hulpverleners, door inloop spreekuren en adequate inregeling van hulp.
 • Verder ontwikkelen en organiseren van activiteiten, zoals:
 • Beeldhouwen
 • Schilderen
 • Airbrush van bijv. auto’s motoren
 • Meubelsmaken enz.
 • Bieden van inloopspreekuren met Maatschappelijk werk “De Basis”.
 • Bieden van overig advies en netwerkkennis.

Ook andere vormen van creativiteit, en dag besteding kunnen ook aanbod komen aangepast aan de persoonlijke wensen en beleving van de veteraan of dienstslachtoffer en andere dienstverleners, politie, ambulance, brandweer, enz.).

Motto

Met man en macht word er aan een toekomst gewerkt waarbij een financiële stabiele situatie ontstaat met meer zekerheid, dit is van groot belang voor onze doelgroep.
U kunt mede gestalte geven aan een betere financiële stabiele situatie van de stichting veteranencentrum”De Oude Stomp”
Wij geloven dat onze aanpak ook gekeken naar de actualiteiten ( Uruzgan,Kunduz) en toekomst zeker nodig zal zijn, en meer aansluit bij de veteraan of dienstslachtoffer van de toekomst.
Graag zouden we u ook uit willen nodigen een bezoek aan ons te brengen zodat u met eigen ogen kunt zien wat wij doen, en begrijpen wat wij willen.