De missie, doelstelling en strategie van Stichting Veteranencentrum ‘De Oude Stomp’

‘De Oude Stomp’ is er voor de veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Deze groep is onze hoogste prioriteit!
‘De Oude Stomp’ vervult een belangrijke maatschappelijke functie door het organiseren van activiteiten voor en door de gemeenschap.

‘De Oude Stomp’ kan niet zonder financiële steun van buitenaf en is financieel is mede afhankelijk van derden. Willen wij ons werk voort kunnen zetten en zo een maatschappelijk belang blijven dienen. “De Oude Stomp” heeft tevens de ANBI-status.
Elke vorm van financiële hulp komt rechtstreeks toe aan onze dienstverlening aan veteranen en hun families.

Wij willen de schouder en een luisterend oor zijn voor de veteranen, voor actief dienende militairen en hun thuisfront. Geen thuis, maar een huis. Een huiskamer waar je jezelf kunt zijn tussen mensen die je begrijpen. Mensen die aan een half woord genoeg hebben…omdat ze dezelfde ervaring hebben.

Waar nodig zijn wij de eerste opvang voor veteranen, die last ondervinden van de missie waaraan ze hebben deelgenomen (buddy support). Wij zijn geen professionele hulpverleners, maar kunnen wel de eerste opvang (‘nuldelijnszorg’) doen en desgewenst doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Statuten en beleidsplan zijn op verzoek ter inzage bij De Oude Stomp.

Om onze doelstelling ten uitvoer te brengen organiseren wij de volgende activiteiten:

 • Regelmatig terugkerende activiteiten
  • Dagbestedingsprogramma voor PTSSers.
  • Contactpunt Nuldelijns hulpverlening
  • Nazorg aan veteranen/politie/brandweer
  • Partnergroep veteranen
  • Voorlichtingsfunctie burgerij
 • Incidentele activiteiten
  • Kerstlunch
  • BBQ’s (periodiek)
  • Open Dag
  • Deelname Oldtimerdag Alphen aan den Rijn
  • Deelname NL Doet (Onderhoud infra VOC)
  • Voorlichting aan scholen
  • Participatie dodenherdenking
  • Participatie 5 mei-viering
  • Participatie Veteranendag (en) Alphen aan den Rijn e.o.
  • Participatie Wall of Honour