Via het NRC lezersfonds is een gift beschikbaar gesteld aan de Koepel Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra

Hiervoor zijn een aantal nieuwe AED aangeschaft voor diverse veteranencentra.

Op 21 december is deze geplaatst naast de buiten deur in de koffiekamer van VC De Oude Stomp.

De onderhoudscyclus wordt verzorgd door FuegoBV, die na 2 jaar een inspectie uitvoert.

Het bestuur namens alle veteranen is erg content met deze gift.